UNIA EUROPEJSKA

 

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Negresko Hurtowni Lodów Mrożonek i Artykułów Spożywczych Sp. z o.o.

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Beneficjent: Negresko Hurtownia Lodów Mrożonek i Artykułów Spożywczych Sp. z o.o.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 287 659,95 zł