Przedstawiciel handlowy

Pełny etat
Łomża
Dodane 6 lat dni temu

Szukamy pracownika na stanowisko Przedstawiciel handlowy

Aplikuj online

Informacja o danych osobowych Administratorem danych osobowych, związanych z działalnością dystrybucyjną artykułów spożywczych, deweloperską oraz związaną z windykacją wierzytelności jest Negresko Hurtownia Lodów, Mrożonek i Artykułów Spożywczych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000086897, NIP 2910059824, REGON 450689177, ul. Bellottiego 5/58, 01-022 Warszawa Dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartymi umowami sprzedaży, umowami przedwstępnymi oraz umowami cesji wierzytelności, umowami najmu i dzierżawy i innymi zobowiązaniami cywilno-prawnymi. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja umów. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym. Wymóg ustawowy podania danych osobowych wynika z charakteru wymienionych umów. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów (np. wystawienie faktur, dochodzenia i egzekucji roszczeń, dokonania rozliczeń księgowych i podatkowych). Administrator informuje o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, jak również do ograniczenia danych osobowych, a także prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne i faktyczne. Administrator informuje, że dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczeń objętych umową, do czasu przedawnienia roszczeń, jak również dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym podatkowego. Administrator informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: Firmom księgowym współpracującym z Administratorem, Prawnikom współpracującym z Administratorem, Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury Administratora, w tym obsługującym monitoring i systemy geonawigacji, Firmom kurierskim i pocztowym Firmom prowadzącym obsługę kadrową i płacową, Firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe, Podmiotom wykonującym działalność płatniczą w przypadku zwrotów na Pani/Pana rzecz. Firmom handlowym, producentom współpracującym z Administratorem. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.